Gebruikersvoorwaarden

 

Toegang tot liedboek-online is voorbehouden aan de licentiehouder; de licentiehouder mag het wachtwoord verspreiden binnen de kring van de gemeente.

Een licentie is beperkt tot het kerkgebouw van een wijkgemeente (locatie gebonden); een centrale gemeente met meerdere wijkgemeenten moet per wijkgemeente een licentie aanschaffen; gemeenten die circuleren over meerdere kerkgebouwen (waarbij slechts één kerkgebouw open is en andere gebouwen gesloten zijn) gelden als één gemeente.

Het aantal kerkgangers is het aantal kerkgangers dat gemiddeld aanwezig is in de drukst bezochte dienst op een zondag (meestal de ochtenddienst).

Voor afwijkende situaties gelden afwijkende tarieven (events, manifestaties,…). Neem daarvoor contact op met BV Liedboek.

Digitale ontsluiting op andere wijzen dan via deze voorziening is alleen toegestaan a. na overleg en met verkregen instemming van BV Liedboek en b. na het sluiten van een licentieovereenkomst.

Een licentie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; opzegging is mogelijk, maar betekent ook het niet meer gebruiken van enige inhoud dat ontleend is aan deze database; niet naleving leidt tot juridische stappen.

Opzeggingen dienen 1 maand voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode te zijn doorgegeven.

Licentiehouders zijn gehouden hun betalingsverplichtingen volgens afspraken na te komen; bij niet nakomen zal de licentiecode ongeldig worden gemaakt.

Voor administratieve doeleinden worden uw downloads geregistreerd.

27 september 2020 – Tweede zondag van de herfst

Introïtus
711b + 121
Oecumenisch leesrooster
Oude testament: Ezechiël 18,1-4.25-32
Antwoordpsalm: Psalm 25,1-10
Epistel: Filippenzen 2,1-13
Evangelie: Matteüs 21,23-32
Liederen Liedboek
Oude testament: 19, 25:1-5, 119
Antwoordpsalm: 25c, 25d, 119b
Epistel: 160a, 160b, 517, 882
Evangelie: 990
Overige liederen: -
< >

Lied van de week

Uw bestanden worden aangemaakt.

Een moment geduld a.u.b.

U moet eerst liederen selecteren voordat u ze kunt downloaden.

Weet u zeker dat u deze liedlijst en bijbehorende liederen wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u dit lied wilt verwijderen van deze liedlijst?

Typ eerst een trefwoord in.

Uw limiet voor deze lijst is bereikt.
Maak een nieuwe lijst aan om nieuwe liederen toe te kunnen voegen.