Gebruikersvoorwaarden

 

Toegang tot liedboek-online is voorbehouden aan de licentiehouder; de licentiehouder mag het wachtwoord verspreiden binnen de kring van de gemeente.

Een licentie is beperkt tot het kerkgebouw van een wijkgemeente (locatie gebonden); een centrale gemeente met meerdere wijkgemeenten moet per wijkgemeente een licentie aanschaffen; gemeenten die circuleren over meerdere kerkgebouwen (waarbij slechts één kerkgebouw open is en andere gebouwen gesloten zijn) gelden als één gemeente.

Het aantal kerkgangers is het aantal kerkgangers dat gemiddeld aanwezig is in de drukst bezochte dienst op een zondag (meestal de ochtenddienst) plus het gemiddeld aantal kijkers/luisteraars bij streaming.

Voor afwijkende situaties gelden afwijkende tarieven (events, manifestaties,…). Neem daarvoor contact op met BV Liedboek.

Een licentie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; opzegging is mogelijk, maar alleen aan het einde van de abonnementsperiode. Na verloop van de abonnementsperiode is toegang tot de database dan ontzegd en mag de inhoud ook niet meer vertoond of gestreamd worden. Opzeggingen dienen 1 maand voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode te zijn doorgegeven.

Licentiehouders zijn gehouden hun betalingsverplichtingen na te komen; bij niet nakomen zal de licentiecode ongeldig worden gemaakt.

Voor administratieve doeleinden worden uw downloads geregistreerd.

NB: De volgende werken LB 336 – 638 – 822 – 988 vallen buiten dit LiedboekOnline-abonnement. Voor gebruik (beamen/streamen) van deze vier liederen dient u vooraf contact te zoeken met de maker, Jan Marten de Vries

 

Digitale publicaties

Streamen van (kerk)diensten – waarbij liedteksten en/of notenbeelden in beeld worden gebracht – via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl valt binnen de licentie (deze platforms worden gezien als een digitale uitbreiding van de kerkzaal; je zoekt hier immers naar een specifieke dienst in een specifieke kerk, niet naar een specifiek lied).

Streamen van (kerk)diensten – waarbij liedteksten en/of notenbeelden in beeld worden gebracht – via YouTube en vergelijkbare streamingsdiensten, is toegestaan indien de dienst (of het tekst/notenbeeld) na 14 dagen verwijderd wordt (deze platforms worden gezien als wereldwijde publicatie).  

Streamen van (kerk)diensten – waarbij liedteksten en/of notenbeelden in beeld worden gebracht – via de eigen website is toegestaan indien ze staan achter een inlog die alleen toegankelijk is voor de eigen gemeenteleden. Indien dit niet het geval is moet de dienst (of het tekst/notenbeeld) na 14 dagen verwijderd worden.

Een liturgieblad – met daarin opgenomen liedteksten en/of notenbeelden – mag gepubliceerd worden op de eigen website (is wereldwijde publicatie) indien deze staat achter een inlog die alleen toegankelijk is voor de eigen gemeenteleden. Indien dit niet het geval is moet deze na 14 dagen verwijderd worden.

Verwijderen van gestreamde diensten en liturgieën na 14 dagen is niet nodig wanneer liedteksten en notenbeelden hieruit verwijderd worden.

Uw bestanden worden aangemaakt.

Een moment geduld a.u.b.

U moet eerst liederen selecteren voordat u ze kunt downloaden.

Weet u zeker dat u deze liedlijst en bijbehorende liederen wilt verwijderen?

Weet u zeker dat u dit lied wilt verwijderen van deze liedlijst?

Typ eerst een trefwoord in.

Uw limiet voor deze lijst is bereikt.
Maak een nieuwe lijst aan om nieuwe liederen toe te kunnen voegen.