Liedboek afkortingen


Gebruikte afkortingen
ap Antwoordpsalm
ep Epistellezing
ev Evangelielezing
nt Nieuwe Testamant
ot Oude Testament
ov Overige liederen voor deze zondag
zl Zondagslied
Afkortingen van Liedbundels
AWN Alles wordt nieuw (deel/liednummer)
Can Cantatorium (serie antwoordpsalmen)
ELB Evangelische Liedbundel
Eva Eva's Lied (deel/liednummer)
GvL Gezangen voor Liturgie
Gz Gezang Liedboek
LB Liedboek
OKG Oud-Katholiek Gezangboek
Ps Psalm
T Tussentijds
VLB Verzameld Liedboek (Huub Oosterhuis)
ZG Zingend Geloven (deel/liednummer)
ZLe Zingend van het Leven (Bij hoog en bij laag 2)